Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
färdtjänst
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • färdtjänst
Definition
särskilt anordnad transport för person med funktionsnedsättning
Källa till definition
Baserad på lagen (1997:736) om färdtjänst
Anmärkning

Kommunerna ansvarar för färdtjänst.

Ämnesområde
Vård och omsorg
Beslutad
Beslutad 2004