Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
coachning
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • coachning
Definition
stödjande samtal i form av en samtalsserie där den enskilde med stöd, uppmuntran och frågor från coachen själv ska komma fram till vad han eller hon vill förändra i sin livssituation och formulera detta i en plan
Källa till definition
Baserad på FoU-Södertörn Skriftserie nr 51/06
Anmärkning

I dagsläget är det inom socialtjänsten vanligast att coachning ges som individuellt inriktad insats utöver ekonomiskt bistånd för att den enskilde ska bli självförsörjande.

Ämnesområde
Insatser
Beslutad
Senast beslutad 2016