Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
faderskapsutredning
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • faderskapsutredning
Definition
utredning som syftar till att fastställa vem som är far till ett barn
Källa till definition
Baserad på 2 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381)
Anmärkning

Socialnämnden har under vissa förutsättningar skyldighet att utreda vem som är far till ett barn.

Ämnesområde
Handläggning
Beslutad
Senast beslutad 2009