Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
farmaceut
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
person som är behörig att utöva yrke som farmaceut