Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
ansvarig kommun
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • ansvarig kommun
Definition
den kommun som enligt lag är ansvarig för att ge stöd och hjälp till en viss person
Källa till definition
Baserad på 2 kap, 1-2 §§ och 16 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453)
Anmärkning

Jfr bosättningskommun, folkbokföringskommun, kostnadsansvarig kommun, placeringskommun, vistelsekommun.

Ämnesområde
Personuppgifter
Beslutad
Beslutad 2004