Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
hälso- och sjukvård
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Hälso- och sjukvård är vård i form av vårdaktiviteter som utförs av individuella vårdgivare inom en hälso- och sjukvårdsorganisation.